Go to

 

Tin tức ngành

DIGITAL 2022: VIỆT NAM

Ngày

DIGITAL 2022: VIỆT NAM

Được viết bởi Simon Kemp

Vietsub: Ms Hel ConeX

 

Bài này chứa tất cả dữ liệu, thông tin chi tiết và xu hướng bạn cần để giúp bạn hiểu cách người dùng Việt Nam sử dụng các thiết bị và dịch vụ được kết nối vào năm 2022.

Hãy cùng điểm qua các nội dung quan trọng cho việc áp dụng và sử dụng Digital  ở Việt Nam trong năm nay.

 

Dân số Việt Nam năm 2022

 

 •  

 • - Tổng dân số của Việt Nam là 98,56 triệu người vào tháng 1 năm 2022.

 • - Dữ liệu cho thấy dân số Việt Nam tăng 808 nghìn người (+0,8%) từ năm 2021 đến năm 2022.

 • - 50,1 % dân số Việt Nam là nữ, trong khi 49,9 % dân số là nam.

 • - Vào đầu năm 2022, 38,7 % dân số Việt Nam sống ở các trung tâm thành thị, trong khi 61,3 % sống ở các khu vực nông thôn.

 • Lưu ý: dữ liệu giới tính hiện chỉ có sẵn giới tính "nữ" và "nam".

 

Dân số Việt Nam theo độ tuổi

 

 

Tuổi trung bình của dân số Việt Nam là 33,3.

Để biết thêm bối cảnh, hãy xem cách phân tích dân số ở Việt Nam theo nhóm tuổi:

 • - 7,9 % dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 0 đến 4.

 • - 12,3 % dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 5 đến 12.

 • - 7,0 % dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 13 đến 17.

 • - 9,1 % dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 18 đến 24.

 • - 16,7 % dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 25 đến 34.

 • - 15,4 % dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 35 đến 44.

 • - 12,9 % dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 45 đến 54.

 • - 10,1 % dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 55 đến 64.

 • - 8,6 % dân số Việt Nam từ 65 tuổi trở lên.

 • Lưu ý: tỷ lệ % có thể không cộng lại thành 100 % do làm tròn.

 

Internet ở Việt Nam năm 2022

 

 

Có 72,10 triệu người sử dụng Internet tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2022.

Tỷ lệ sử dụng Internet của Việt Nam ở mức 73,2% tổng dân số vào đầu năm 2022.

Phân tích của Kepios chỉ ra rằng người dùng Internet ở Việt Nam tăng 3,4 triệu (+4,9%) từ năm 2021 đến 2022.

Những số liệu về người dùng này cho thấy 26,46 triệu người ở Việt Nam không sử dụng Internet vào đầu năm 2022, có nghĩa là 26,8% dân số vẫn offline vào đầu năm.

Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến nghiên cứu về việc áp dụng internet, do đó, số liệu người dùng internet thực tế có thể cao hơn những con số được công bố này.

 

Tốc độ kết nối Internet tại Việt Nam năm 2022

 

Dữ liệu do Ookla công bố cho thấy người dùng Internet tại Việt Nam có thể mong đợi tốc độ kết nối Internet sau đây vào đầu năm 2022:

 

 

Tốc độ kết nối Internet di động trung bình qua mạng di động: 35,14 Mbps.

Tốc độ đường truyền internet cố định trung bình: 68,50 Mbps.

Dữ liệu của Ookla cho thấy tốc độ kết nối Internet di động trung bình ở Việt Nam tăng 8,66 Mbps (+32,7%) trong 12 tháng tính đến đầu năm 2022.

Trong khi đó, dữ liệu của Ookla cho thấy tốc độ kết nối Internet cố định ở Việt Nam tăng 25,36 Mbps (+58,8 %) trong cùng thời gian.

 

Thống kê mạng xã hội Việt Nam năm 2022

 

 

Có 76,95 triệu người dùng mạng xã hội ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2022.

Số lượng người dùng mạng xã hội ở Việt Nam vào đầu năm 2022 tương đương 78,1% tổng dân số, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là người dùng mạng xã hội có thể không đại diện cho những cá nhân cụ thể.

Phân tích của Kepios cho thấy người dùng mạng xã hội ở Việt Nam đã tăng 5,0 triệu (+6,9%) từ năm 2021 đến 2022.

 

Người dùng Facebook tại Việt Nam năm 2022

 

 

Dữ liệu được công bố trong các nguồn quảng cáo của Meta cho thấy Facebook có 70,40 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Tuy nhiên, Meta đã thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách tiếp cận dữ liệu đối tượng trong báo cáo tài nguyên quảng cáo của mình vào cuối năm 2021 - bao gồm cả việc thực hiện các sửa đổi đáng kể đối với data đối tượng base của Facebook - vì vậy các số liệu hiển thị ở đây không thể so sánh trực tiếp với các số liệu được công bố trong các báo cáo trước đây của chúng tôi .

Phạm vi tiếp cận quảng cáo của Facebook tại Việt Nam tương đương với 71,4% tổng dân số vào đầu năm 2022.

Tuy nhiên, Facebook hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình đối với những người từ 13 tuổi trở lên, vì vậy, cũng cần nhấn mạnh rằng 89,5% khán giả “đủ điều kiện” ở Việt Nam sử dụng Facebook vào năm 2022.

Trong bối cảnh khác, phạm vi tiếp cận quảng cáo của Facebook tại Việt Nam tương đương với 97,6% cơ sở người dùng internet tại địa phương (bất kể độ tuổi) vào tháng 1 năm 2022.

Vào đầu năm 2022, 50,7% đối tượng quảng cáo của Facebook tại Việt Nam là nữ, trong khi 49,3% là nam.

Lưu ý: Các tài nguyên quảng cáo của Meta chỉ xuất bản dữ liệu giới tính đối tượng cho người dùng "nữ" và "nam".

 

Người dùng YouTube tại Việt Nam năm 2022

 

 

Theo tài nguyên quảng cáo của Google cung cấp: YouTube có 62,50 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Con số này có nghĩa là phạm vi tiếp cận quảng cáo năm 2022 của YouTube tương đương với 63,4% tổng dân số Việt Nam vào đầu năm.

Cụ thể, quảng cáo trên YouTube đạt 86,7% tổng số người dùng internet của Việt Nam (bất kể độ tuổi) vào tháng 1 năm 2022.

Vào thời điểm đó, 49,5% khán giả quảng cáo của YouTube ở Việt Nam là nữ, trong khi 50,5% là nam.

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Google chỉ xuất bản dữ liệu giới tính đối tượng cho người dùng "nữ" và "nam".

 

Người dùng Instagram tại Việt Nam năm 2022

 

 

Những con số được công bố trên các công cụ quảng cáo của Meta cho thấy Instagram có 11,65 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Con số này cho thấy phạm vi tiếp cận quảng cáo của Instagram tại Việt Nam tương đương 11,8% tổng dân số vào đầu năm.

Tuy nhiên, Instagram hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình đối với những người từ 13 tuổi trở lên (tương tự Facebook), vì vậy sẽ rất hữu ích khi biết rằng 14,8% khán giả “đủ điều kiện” ở Việt Nam sử dụng Instagram vào năm 2022.

Cũng cần lưu ý rằng phạm vi tiếp cận quảng cáo của Instagram tại Việt Nam vào đầu năm 2022 tương đương với 16,2% cơ sở người dùng internet địa phương (bất kể độ tuổi).

Vào đầu năm 2022, 63,0% đối tượng quảng cáo của Instagram ở Việt Nam là nữ, trong khi 37,0% là nam.

Lưu ý: Các tài nguyên quảng cáo của Meta chỉ xuất bản dữ liệu giới tính đối tượng cho người dùng "nữ" và "nam".

 

Người dùng TikTok tại Việt Nam năm 2022

 

 

Các số liệu được công bố trên tài nguyên quảng cáo của ByteDance cho thấy TikTok có 39,91 triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Lưu ý rằng ByteDance cho phép các nhà tiếp thị nhắm mục tiêu quảng cáo TikTok đến người dùng từ 13 tuổi trở lên thông qua các công cụ quảng cáo của họ, nhưng các công cụ này chỉ hiển thị dữ liệu đối tượng cho người dùng từ 18 tuổi trở lên.

Số liệu của ByteDance chỉ ra rằng quảng cáo TikTok đã tiếp cận 55,6% tổng số người lớn từ 18 tuổi trở lên ở Việt Nam vào đầu năm 2022. Trong khi đó, phạm vi tiếp cận quảng cáo của TikTok tại Việt Nam tương đương với 55,4% cơ sở người dùng internet địa phương vào đầu năm, bất kể độ tuổi.

Vào đầu năm 2022, 53,5% đối tượng quảng cáo của TikTok ở Việt Nam là nữ, trong khi 46,5% là nam.

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của ByteDance chỉ xuất bản dữ liệu giới tính đối tượng cho người dùng "nữ" và "nam".

 

Người dùng Facebook Messenger tại Việt Nam năm 2022

 

 

Dữ liệu được công bố trong tài nguyên quảng cáo của Meta chỉ ra rằng quảng cáo trên Facebook Messenger đã đạt 54,00 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Tuy nhiên, Meta đã thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách tiếp cận dữ liệu đối tượng của tài nguyên quảng cáo của mình vào cuối năm 2021 - bao gồm cả việc thực hiện các sửa đổi đáng kể đối với dữ liệu đối tượng cơ sở cho Facebook Messenger - vì vậy các số liệu hiển thị ở đây không thể so sánh trực tiếp với các số liệu được công bố trong những báo cáo trước.

Số lượng đối tượng đã sửa đổi cho thấy phạm vi tiếp cận quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam tương đương với 54,8% tổng dân số vào đầu năm. Tuy nhiên, Facebook Messenger hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình đối với những người từ 13 tuổi trở lên, vì vậy, điều đáng chú ý là quảng cáo tiếp cận 68,6% đối tượng “đủ điều kiện” của Facebook Messenger tại Việt Nam vào năm 2022.

Ở khía cạnh khác, phạm vi tiếp cận quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam tương đương với 74,9% cơ sở người dùng internet địa phương (bất kể độ tuổi). Vào đầu năm 2022, 50,8% đối tượng quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam là nữ, trong khi 49,2% là nam.

Lưu ý: Các tài nguyên quảng cáo của Meta chỉ xuất bản dữ liệu giới tính đối tượng cho người dùng "nữ" và "nam".

 

Người dùng LinkedIn tại Việt Nam năm 2022

 

 

Các số liệu được công bố trong các nguồn quảng cáo của LinkedIn cho thấy rằng LinkedIn có 4,20 triệu “thành viên” tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Tuy nhiên, lưu ý rằng các công cụ quảng cáo của LinkedIn công bố dữ liệu tiếp cận đối tượng dựa trên tổng số thành viên đã đăng ký, thay vì người dùng hoạt động hàng tháng, làm cơ sở cho số liệu phạm vi tiếp cận quảng cáo do hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội khác công bố. Do đó, những số liệu LinkedIn này không thể so sánh trực tiếp với số liệu của các nền tảng truyền thông xã hội khác được công bố trên trang này hoặc trong báo cáo Digital 2022 của chúng tôi.

Các số liệu về phạm vi tiếp cận quảng cáo của công ty cho thấy khán giả của LinkedIn ở Việt Nam tương đương với 4,3% tổng dân số vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, LinkedIn hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình đối với những người từ 18 tuổi trở lên, vì vậy cũng rất hữu ích khi biết rằng 5,9% khán giả “đủ điều kiện” ở Việt Nam sử dụng LinkedIn vào năm 2022.

Ở khía cạnh khác, phạm vi tiếp cận quảng cáo của LinkedIn tại Việt Nam tương đương với 5,8% cơ sở người dùng internet địa phương (bất kể độ tuổi) vào đầu năm. Vào đầu năm 2022, 52,0% đối tượng quảng cáo của LinkedIn ở Việt Nam là nữ, trong khi 48,0% là nam.

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của LinkedIn chỉ xuất bản dữ liệu giới tính đối tượng cho người dùng "nữ" và "nam".

ConeX sẽ có 1 bài phân tích sâu hơn về kênh quảng cáo Linkedin dựa trên kinh nghiệm đã và đang triển khai quảng cáo của kênh này, mọi người hãy theo dõi để xem nhé

 

Người dùng Twitter tại Việt Nam năm 2022

 

 

Các con số được công bố trong các nguồn quảng cáo của Twitter cho thấy rằng Twitter có 2,85 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Con số này có nghĩa là phạm vi tiếp cận quảng cáo của Twitter tại Việt Nam tương đương với 2,9% tổng dân số vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Twitter hạn chế việc sử dụng nền tảng của mình đối với những người từ 13 tuổi trở lên, vì vậy có thể hữu ích khi biết rằng 3,6% khán giả “đủ điều kiện” ở Việt Nam sử dụng Twitter vào năm 2022.

Ở khía cạnh khác, phạm vi tiếp cận quảng cáo của Twitter tại Việt Nam tương đương với 4,0% cơ sở người dùng internet địa phương (bất kể độ tuổi) vào đầu năm.

Lưu ý: Do sự bất thường trong dữ liệu nguồn, chúng tôi rất tiếc rằng chúng tôi hiện không thể cung cấp thông tin chi tiết về đối tượng quảng cáo của Twitter theo giới tính.

 

Kết nối di động tại Việt Nam năm 2022

 

 

Dữ liệu từ GSMA Intelligence cho thấy có 156,0 triệu kết nối di động tại Việt Nam vào đầu năm 2022.

Tuy nhiên, lưu ý rằng nhiều người trên khắp thế giới sử dụng nhiều hơn 1 kết nối di động - ví dụ: họ có thể có một thiết bị di động cho mục đích cá nhân và một thiết bị khác cho công việc - vì vậy, không có gì lạ khi số liệu kết nối di động vượt quá con số tổng dân số.

Các con số của GSMA Intelligence cho thấy kết nối di động ở Việt Nam chiếm 158,3% tổng dân số vào tháng 1 năm 2022.

Số lượng kết nối di động tại Việt Nam giảm 480 nghìn (-0,3%) trong giai đoạn 2021-2022.

 

Các bạn có thể tìm đọc thêm các báo cáo Toàn cầu khác để hiểu rõ hơn về Báo cáo Digital tại Việt Nam.