Go to

 

Chính sách

Chính sách về cookie

Ngày

Chính sách về cookie

Tại ConeX, chúng tôi tôn trọng sự quan tâm của bạn về quyền riêng tư và trân trọng quan hệ giữa bạn và chúng tôi. 

Cũng như nhiều công ty, chúng tôi sử dụng công nghệ trên trang web của chúng tôi để thu thập thông tin nhằm giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm của bạn và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Các cookie mà chúng tôi sử dụng tại ConeX cho phép trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả và giúp chúng tôi biết được thông tin và quảng cáo nào là hữu ích nhất đối với người truy cập. 

Vui lòng dành thời gian tìm hiểu về chính sách sử dụng cookie của chúng tôi và cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào bằng cách gửi thư điện tử cho chúng tôi hoặc gửi yêu cầu qua phần “Liên hệ với Chúng tôi (Contact Us)” trên các trang web của chúng tôi. 

Chúng tôi đã cố gắng trình bày Thông báo này một cách đơn giản nhất có thể, nhưng nếu bạn không biết rõ về các thuật ngữ, chẳng hạn như cookie, địa chỉ IP, và trình duyệt, trước hết vui lòng tìm hiểu trên google.

 • Ai Là Người Thu Thập?

  Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp cho hoặc được thu thập bởi ConeX qua các cookie và các công nghệ theo dõi khác đều chịu sự kiểm soát của ConeX.

  Bằng việc sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn chấp thuận cho chúng tôi sử dụng các cookie theo Thông báo về Cookie này và Thông báo về Quyền Riêng tư của chúng tôi.

  Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp cho hoặc được thu thập bởi ConeX thông qua cookies và các công nghệ theo dõi khác đều chịu sự kiểm soát của ConeX tại 35 Chùa Láng - Láng Thượng - Hà Nội.

  Thông báo về Cookie này được áp dụng đối với bất kỳ các trang web, các ứng dụng, các trang có thương hiệu trên các nền tảng của bên thứ ba (chẳng hạn như Facebook hoặc YouTube), và các ứng dụng được truy cập hoặc sử dụng thông qua các trang web hoặc các nền tảng của bên thứ ba đó (được gọi là “các trang web của chúng tôi”) được vận hành bởi hoặc thay mặt cho ConeX . Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin về ConeX tại https://conex-agency.com/gioi-thieu/ban-lanh-dao

  Bằng việc sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn chấp thuận cho chúng tôi sử dụng các cookie theo Thông báo về Cookie này và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý cho chúng tôi sử dụng các cookie theo cách thức này, bạn cần thiết lập các thông số cài đặt trình duyệt của bạn cho phù hợp, vô hiệu hóa các cookie mà chúng tôi sử dụng hoặc hoàn toàn không sử dụng các trang web của chúng tôi. Nếu bạn vô hiệu hóa các cookie mà chúng tôi sử dụng, việc này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của bạn trong khi duyệt các trang web. 

  Phần dưới đây tóm tắt các loại cookie khác nhau mà chúng tôi sử dụng trên các trang web của chúng tôi, cùng với mục đích tương ứng của các loại cookie đó và giúp bạn có thể quản lý các cookie này. 

  ConeX sẽ chỉ thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn là phù hợp và hợp pháp.