Go to

 

Dịch vụ

Chiến lược & Sáng tạo

Bằng công nghệ kết hợp với know-how và cách tư duy logic về Digital Marketing, ConeX tự tin có thể giúp Doanh nghiệp đưa ra được các Chiến lược cho nhiều bài toán đa dạng khác nhau. Chúng tôi tin rằng một Chiến lược hiệu quả là Chiến lược giúp Doanh nghiệp giải quyết được đồng thời bài toán Marketing và Bán hàng một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Không những thế, các sản phẩm sáng tạo của ConeX là sự kết hợp của các phân tích về Hành vi (Insight) người dùng, đặc tính Kênh Quảng cáo và Ý tưởng sáng tạo từ những trải nghiệm thực tế nhất của con người. Với thuật ngữ “Media Integration”, ConeX mong muốn rằng các nội dung sáng tạo phải đáp ứng được trên các nền tảng trực tuyến một cách phù hợp nhất để người dùng được trải nghiệm đọc/xem nội dung được tốt nhất. Ý tưởng sáng tạo cũng phải gắn liền với Chiến lược Doanh nghiệp, và ảnh hưởng trực tiếp cả đến các hoạt động Bán hàng của Doanh nghiệp.

*Các dịch vụ bao gồm:

CHIẾN LƯỢC

- Nghiên cứu thị trường Trực tuyến

- Chiến lược Thương hiệu

- Chiến lược Kinh doanh

- Chiến lược Mạng xã hội

- Chiến lược Media

SÁNG TẠO:

- Ý tưởng lớn

- Sản xuất nội dung

- Thiết kế hình ảnh

- Sản xuất video

- Quản lý nền tảng Mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Youtube, ZaloCác tin liên quan