Go to

 

Chính sách

Chính sách giao dịch chung

Ngày

Chính sách giao dịch chung

- Điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ
+ ConeX cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên nền tảng Internet trên toàn quốc, sẽ không giới hạn về thời gian và phạm vi địa lý

Quy trình cung cấp dịch vụ: Khách hàng liên hệ với ConeX theo những thông tin về Doanh nghiệp nêu tại Website này, ConeX sẽ liên hệ lại giới thiệu, tư vấn các thông tin cần thiết theo từng loại hình dịch vụ phù hợp với Khách hàng, Khi đạt được thỏa thuận thống nhất, Hai bên sẽ cùng đi đến giao kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ với những điều khoản chi tiết.

- Hoạt động cung cấp dịch vụ: Các điều kiện, phương thức cung cấp; biểu Phí dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa ConeX và Khách hàng dưới hình thức “Hợp đồng”. Hợp đồng sẽ được giao kết với những điều khoản phù hợp với từng loại dịch vụ và yêu cầu cụ thể của từng Khách hàng.

- Phương thức thanh toán: 

Khách hàng có thể thanh toán phí dịch vụ bằng phương thức chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng mà Chúng tôi cung cấp thể hiện cụ thể tại mỗi Hợp đồng

-Hoàn trả, Bảo hành dịch vụ: Chúng tôi không áp dụng chính sách hoàn trả và bảo hành do không phù hợp dịch vụ của ConeX

* Nghĩa vụ của ConeX và khách hàng
- Nghĩa vụ của ConeX

+ Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định Pháp luật và Chính sách bảo mật thông tin.
+ Hỗ trợ, giải quyết các khiếu nại của Khách hàng về chất lượng dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của ConeX trong điều kiện sớm nhất.
+ Giữ bí mật thông tin đã trao đổi giữa 2 bên không tiết lộ cho bên thứ 3.

- Nghĩa vụ của Khách hàng: 
  + Quý Khách hàng có quyền tiếp cận các thông tin mà Chúng tôi niêm yết, tuy nhiên cần lưu ý rằng việc khai thác, lưu trữ và chia sẻ các thông tin này phải tuân thủ các quy định của Pháp luật

 + Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng đồng ý rằng sẽ hợp tác và tuân thủ các thỏa thuận với Chúng tôi dựa trên việc xác lập các Giao dịch, Hợp đồng.

+ Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam về sử dụng dịch vụ Internet, không được sử dụng website, bài viết, nội dung ... có liên quan đến các mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục, đạo đức hay kinh doanh bất hợp pháp; Nếu vi phạm, tùy theo mức độ thì Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.