Go to

 

Tin tức ConeX

Bảng giá Domain Hosting

Ngày

Bảng giá Domain Hosting

BẢNG BÁO GIÁ TÊN MIỀN

Tên miền Quốc tế Phí cài đặt Phí duy trì Phí Transfer
.com/.net/.org/.us/.biz Miễn phí 253.000 đ 253.000 đ
.info Miễn phí 198.000 đ 198.000 đ
Tên miền Việt Nam Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí Transfer
.vn 350.000 đ 480.000 đ Miễn phí
.com.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.net.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.org.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.info.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.gov.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.edu.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.biz.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ Miễn phí
.pro.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.health.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
.ac.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví dụ: hanoi.vn, haiphong.vn,…) 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí
Giá trên đã bao gồm 10% VAT

 

BẢNG BÁO GIÁ WEB HOSTING

Mô tả Cá nhân Bán Chuyên Nghiệp Chuyên nghiệp - TMĐT Doanh Nghiệp
I. PHÍ KHỞI TẠO VÀ CƯỚC HÀNG THÁNG
Phí khởi tạo MIỄN PHÍ
Cước hàng tháng (ĐVT: đồng) 79,000 149,000 179,000 219,000 259,000 309,000 419,000 719,000 1,209,000
II. MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ
Dung lượng 500 MB 800 MB 1000 MB 1500 MB 2000 MB 3000 MB 5000 MB 8000 MB 10 000 MB
Email 15 50 70 100 150 150 500 500 700
Băng thông 20 GB 30 GB 40 GB 50 GB 70 GB 100 GB 170 GB 250 GB Unlimited
Domain 2 3 4 6 8 10 18 25 Unlimited
Subdomain 5 10 15 20 25 30 40 60 Unlimited
Ngôn ngữ hỗ trợ PHP/ASP/.NET
My SQL / MssQL 2 3 4 6 8 10 18 25 Unlimited
Tài khoản FTP 2 3 4 6 8 10 18 25 Unlimited
III. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng
Phí trên chưa bao gồm VAT 10%

 

BẢNG BÁO GIÁ EMAIL HOSTING

MÔ TẢ BASIC 1 BASIC 2 BASIC 3 ADVANCE PRO
        I.                   PHÍ KHỞI TẠO – CHI PHÍ HÀNG THÁNG
 1.Phí khởi tạo Miễn Phí
 2.Chi phí hàng tháng (ĐVT: đồng) 299,000 399,000 599,000 719,000 1,199,000
        II.                MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ
1.Dung lượng 5 GB 10 GB 15 GB 50 GB 250 GB
2.Địa chỉ Email 70 150 300 600 Unlimited
3.Email Forwarders 70 150 300 600 Unlimited
4.Tên miền 1 2 4 8 15
        III.             THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
 – Thời hạn hợp đồng tối thiểu 6 Tháng 6 Tháng 6 Tháng 6 Tháng 3 Tháng
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT